Tisztújító közgyűlés

A Kisújszállási Sportegyesület éves beszámoló és tisztújító közgyűlése 2024. június-26-án, 17:30-kor kerül megrendezésre.

Ha a jelen lévők száma nem éri el az összlétszám 50%-át, akkor a megismételt közgyűlésre 2024. július 3-án, szerdán 17:30-kor kerül sor.

Napirendi pontok: 

  • Beszámoló a 2023. év szakmai és gazdálkodási eredményeiről
  • A 2023. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
  • A 2024. évi költségvetés elfogadása
  • A felügyelő bizottság vizsgálatának, véleményének megállapítása
  • Az új társadalmi elnök megválasztása
  • Egyebek