Közgyűlés

A következő közgyűlésünk 2019. május 24-én, pénteken, 15 órától lesz a Művelődési házban.

Napirendi pontjai a következők:
  • Beszámoló a 2018. év szakmai és gazdálkodási eredményeiről
  • A 2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
  • A 2019. évi költségvetés elfogadása
  • A felügyelő bizottság vizsgálatának, véleményének megállapítása
  • Egyebek
Amennyiben a tagok 50%-a +1 fő nem jelenik meg a közgyűlés határozatképtelensége miatt, a megjelent tagokkal 60 perc múlva lebonyolításra kerül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az egyesület elnöksége